BHS

Završen jednodnevni inhouse program javne nabavke u Tuzli

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 13:16

Uspješno realizovan jednodnevni program stručnog usavršavanja na temu ''Javne nabavke", 14. 06.2023. godine u Tuzli u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za kantonalne organe uprave Tuzlanskog kantona.

5. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 16.06.2023.

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 05:46

Na 5. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 14.06.2023. godine usvojen Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Okončan proces implementacije CAF modela za jedinice lokalne samouprave u Općini Tešanj

Root Admin

Aktuelni događaji

15. Jun 2023 10:58

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru potpisanog sporazuma o saradnji za pilotiranje CAF modela za jedinice lokalne samouprave (JLS) u BiH, između Općine Tešanj i Agencije za državnu službu Federacije BIH, jučer, 14.06.2023. godine, je realizovana CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti u Tešnju.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;