BHS

Rukovodeći državni službenici pohađali program o Osnovama upravljačke odgovornostidgovorn

Root Admin

Aktuelni događaji

07. Jun 2023 07:44

Dana 06. juni 2023. godine uspješno je realizovana još jedna edukacija u okviru VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike, tema je bila Finansijsko upravljanje i kontrola-Osnove upravlječke odgovornosti.

Uspješno realizovan program Excel-uvod i za drugu grupu polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Jun 2023 09:44

Za drugu grupu polaznika programa stručnog usavršavanja „Excel-Uvod“, 01. i 02. juna, smo uspješno realizovali interaktivnu online radionicu.

Rukovodeći državni službenici pohađali program o transformaciji i digitalizaciji javnih usluga

Root Admin

Aktuelni događaji

01. Jun 2023 09:59

U okviru VI ciklusa Programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike, 30. maja 2023. godine, realizovan je online program „Pružanje javnih usluga-ostvarivanje koristi od digitalizacije“.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;