BHS

Uspješno realizovan in-house program stručnog usavršavanja za zaposlenike Općinskog suda u Sarajevu

Root Admin

Aktuelni događaji

29. Jun 2023 08:06

U petak 23.06.2023. godine, uspješno je realizovan in-house program stručnog usavršavanja za zaposlenike Općinskog suda u Sarajevu na temu Poslovna komunikacija.

Uspješno realizovan online program stručnog usavršavanja na temu „Efektivno upravljanje emailovima“

Root Admin

Aktuelni događaji

23. Jun 2023 10:05

U organizaciji Agencije za državnu službu FBIH, 20. juna uspješno je realizovan online program iz oblasti Digitalna pismenost u javnoj upravi “Efektivno upravljanje emailovima“. Učešće je uzelo 65 polaznika. Predavanje je bilo interaktivno sa praktičnim vježbama.

Održan Drugi sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa

Root Admin

Aktuelni događaji

21. Jun 2023 11:44

U Sarajevu, 21.06.2023. uz podršku SIGMA-e (Support for Improvement in Governance and Management), Agencija za državnu službu Federacije BiH, realizovala je drugi radni sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH (2022 -2027).

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;