BHS

Realizovana obuka za JLS

Agencija za državnu službu Federacije BiH, prema Programu za jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu realizovala je program stručnog usavršavanja na temu: ''Upis u matičnu knjigu rođenih s osvrtom na Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku'' u Tešanju, 09. maja 2024. godine.

Realizatori su kroz diskusiju, uputili polaznike u vezi nedoumica koje se javljaju u praksi.

Tokom programa obrađeno je slijedeće:

- Upis u matičnu knjigu rođenih i primjena zakona o dopunama zakona o vanparničnom postupku

- Određivanje ličnog imena

- Posebna pitanja koja se odnose na rješavanje slučajeva iz prakse po pitanjama općina i gradova uz izlaganje upravne i sudske prakse


Polaznici su dali pozitivne komentare za realizovani program a saznanja sa realizovane obuke, pomoći će im u budućem radu.

Programu je prisustvovalo petnaest polaznika.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;