BHS

Realizovan jednodnevni inhouse program po zahtjevu Grada Konjic

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jun 2023 06:27

Na zahtjev Grada Konjic, 07.06.2023. godine je realizovan jednodnevni inhouse program stručnog usavršavanja na temu „Primjena Zakona o javnim nabavkama BiH“.

Održan sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Jun 2023 14:14

U prostorijama Vlade Federacije BiH, u petak 09.06.2023. godine održan je prvi sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH. Radnu grupu čine predstavnici devet kantonalnih ministarstava pravde/pravosuđa i uprave, koji su imenovani Rješenjem direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH.

ReSPA održala 2.modul Regionalne akademije o kreiranju javnih politika iz monitoringa i evaluacije

Root Admin

Aktuelni događaji

08. Jun 2023 10:10

5-8 juni 2023, Bar, Crna Gora

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;