BHS

Održana online edukacija na temu EU fondovi i drugi izvori finansiranja

Root Admin

Aktuelni događaji

20. Jun 2023 12:27

U okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja, 19. juna 2023. godine, održana je online edukacija EU fondovi i drugi izvori finansiranja.

Realizovan inhouse program Kancelarijsko poslovanje za zaposlene u Tuzlanskom kantonu

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 13:50

Agencija za državnu službu Federacije BiH u okviru Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave TK realizovala je inhouse program stručnog usavršavanja na temu: „Kancelarijsko poslovanje'' za zaposlene Ministarstva pravosuđa i uprave TK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i Općinskog suda u Lukavcu.

Realiziran program Javne politike i zakonodavni proces – Uloga rukovodećih državnih službenika

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 13:23

Dana 15. juna 2023. godine realizovana je još jedna edukacija u okviru VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike. Svrha ove edukacije bila jačanje kapaciteta učesnika ovog programa u provođenju javnih politika i upravljanju zakonodavnim procesom u organima državne službe u Federaciji BiH.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;