BHS

Realizovana on line radionica: Statistička i analitička obrada podataka

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu: Statistička i analitička obrada podataka

Tokom edukacije, polaznici su stekli osnovna znanja iz statistike, s posebnim naglaskom na deskriptivnu i prediktivnu analizu. Uz teorijski dio, polaznici su aktivno sudjelovali u praktičnim vježbama, koristeći alat Power BI za vizualizaciju i analizu podataka. 

Ovaj program stručnog usavršavanja pratilo je preko 50 učesnika.

Ova edukacija je osigurala temeljno razumijevanje ključnih pojmova u statistici, omogućavajući polaznicima da dalje razvijaju svoje vještine u ovom području.

Učesnici su edukaciju ocijenili kao veoma korisnu i interaktivnu. Istakli  su da će stečeno znanje biti u mogućnosti primijeniti na svom radnom mjestu i time unaprijediti ličnu efikasnost u radu. 

Pohvalili su organizaciju  i realizaciju programa te iskazali interesovanje za učešćem u programima stručnog usavršavanja koje organizuje Agencija. 

Sa Vama dijelimo neke od komentara učesnika radionice:

Radionica "Statistička i analitička analiza podataka" je bila odlična! To je moja prva radionica, pa se nadam da će i ostale biti ovako kvalitetne. Sve pohvale za realizatora.

Jako dobro je što se upoznajemo sa novim alatima koje možemo koristiti u poslu, a pojednostavljuju, ubrzavaju i poboljšavaju naš rad.

Nastavak upoznavanja sa alatima, po mogućnosti i SPSS programa.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;