BHS

Zbog velikog interesovanja ponovljena online radionica: Google excel i Google forma

Agencija za državnu službu Federacije BiH ponovo je realizovala dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu: Google excel i Google forma: Partnerstvo za unapređenje učinkovitosti. 

Ovaj program stručnog usavršavanja pratilo je preko 50 učesnika.

Tokom edukacije učesnici su imali priliku naučiti osnovne i napredne funkcije Google excel te upoznati se sa alatom Google forme za kreiranje anketa. 

Učesnici su edukaciju ocijenili kao veoma korisnu i interaktivnu. Istakli  su da će stečeno znanje biti u mogućnosti primijeniti na svom radnom mjestu i time unaprijediti ličnu efikasnost u radu. 

Pohvalili su orgaizaciju  i realizaciju programa te iskazali interesovanje za učešćem u programima stručnog usavršavanja koje organizuje Agencija. 

Sa Vama dijelimo neke od komentara učesnika radionice:

Ovo je bila jedna od boljih praktičnih edukacija iako je bila online organizirana. Edukatorica je vrlo smireno i konkretno objašnjavala sve tačke edukacije i praktične dijelove. Želim Vam puno uspjeha u radu i još ovako dobro organiziranih edukacija.

Odličan program. Stečeno znanje ću zaista moći koristiti i olakšati svakodnevne poslove. Edukacija ovog tipa nam je neophodna

Pohvaljujem uvođenje prakse da se ovakve edukacije vrše online. Zahvaljujem se na dodatnom terminu kojim ste omogućili većem broju učesnika da prođe ovu veoma korisnu edukaciju.

Sve pohvale, od trajanja seminara do načina prezentacije. Gđa Nerja Mesić izuzetno profesionalna, stečeno znanje koristiće mi u budućnosti.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;