BHS

Online konsultacije na temu „Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na teritoriji FBiH

Program stručnog usavršavanja na temu „Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na teritoriji Federacije BiH“ u formi online konsultacija uspješno je realizovan

Cilj konsultacija je da se u interakciji sa polaznicima riješe pitanja i dileme iz prakse sa kojima se zaposlenici organa državne službe najčešće susreću u obavljanju savojih zadataka. 

Edukaciju je pratilo 19 polaznika. Kroz evaluaciju programa stručnog usavršavanja iskazali su da su veoma zadovoljni sa organizacijom i realizacijom obuke kao i da su stekli nova znanja koja će dalje koristiti u svom radu. 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;