BHS

Održane online konsultacije o utvrđivanju unutrašnje organizacije organa državne službe u FBiH

Dana 25.04.2024. godine, realizovane su online konsultacije na temu „Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih organa državne službe“, koje su imale za cilj da se kroz diskusiju o problematici iz ove oblasti riješe nedoumice iz svakodnevnog rada učesnika programa. 

Događaju je prisustvovalo 25 polaznika. 

Predstavljen je zakonski okvir za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji te je analiziran sadržaj uredbi o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih organa državne službe, uz diskusiju sa polaznicima. 

Polaznici su kroz evaluaciju programa istakli da su veoma zadovoljni organizacijom i realizacijom ovog događaja, da su stekli nova znanja koja će koristiti u svakodnevnom radu, te riješili brojne nedoumice. 

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;