BHS

Održan sastanak sa Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK

Dana 26.04.2024. godine u prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona u Mostaru održan je sastanak predstavnika Agencije za državnu službu FBiH i Ministarstva pravosuđa uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH Refik Begić, Samra Ljuca pomoćnik direktora u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, ministar pravosuđa uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona dr.sc. Goran Karanović, sekretar Ministarstva Tomislav Zovko i član Mreže za razvoj ljudskih resursa u organima državne službe u FBiH, Aida Pintul.

Tema sastanka je bila razmjena informacija i dogovor o narednim aktivnostima po dokumentu „Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH“ i „Model sufinanciranja sustava stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou“.

Ovom prilikom predstavljena je i Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe u FBiH kao i Akcioni plan.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;