BHS

Održan sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Jun 2023 14:14

U prostorijama Vlade Federacije BiH, u petak 09.06.2023. godine održan je prvi sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH. Radnu grupu čine predstavnici devet kantonalnih ministarstava pravde/pravosuđa i uprave, koji su imenovani Rješenjem direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH.

ReSPA održala 2.modul Regionalne akademije o kreiranju javnih politika iz monitoringa i evaluacije

Root Admin

Aktuelni događaji

08. Jun 2023 10:10

5-8 juni 2023, Bar, Crna Gora

Rukovodeći državni službenici pohađali program o Osnovama upravljačke odgovornostidgovorn

Root Admin

Aktuelni događaji

07. Jun 2023 07:44

Dana 06. juni 2023. godine uspješno je realizovana još jedna edukacija u okviru VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike, tema je bila Finansijsko upravljanje i kontrola-Osnove upravlječke odgovornosti.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;