BHS

U Sarajevu održan program stručnog usavršavanja na temu Prezentacijske vještine

Root Admin

Aktuelni događaji

25. Apr 2023 19:38

U cilju jačanja vještina prezentiranja i kompetencija neophodnih za uspješan javni nastup, u Sarajevu je 18. i 19. aprila 2023. godine realizovan dvodnevi program pod nazivom „Prezentacijske vještine“. Zbog velikog interesovanja zaposlenih u organima državne službe, ovaj program je realizovan za dvije grupe polaznika.

Realizovan višednevni kurs Engleskog jezika za A1, A2 i B1/B2 nivo

Root Admin

Aktuelni događaji

24. Apr 2023 08:12

Na zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog zavoda za poljoprivredu, Vlade Kantona 10 i Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanje, realizovan je višednevni program stručnog usavršavanja na temu Engleski jezik - A1 nivo, A2 nivo i B1/B2 nivo. u periodu 09.03.-19.04. 2023. godine.

Završen dvodnevni program Evropska ekonomska integracija

Root Admin

Aktuelni događaji

18. Apr 2023 10:00

Tokom mjeseca aprila 2023. godine, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja realizovan je dvodnevni on line program na temu „Evropska ekonomska integracija“.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;