BHS

Realizovan online program o praktičnoj primjeni Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Root Admin

Aktuelni događaji

27. Apr 2023 07:11

U okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, 26. aprila 2023. godine, uspješno realizovan online program o praktičnoj primjeni Zakona o obrtu i srodnim sjelatnostima u Federaciji BiH. Svrha programa bila je upoznavanje polaznika sa novinama u ovom Zakonu, kao i rješavanje nedoumica koje imaju zapolsni u jedinicama lokalne samouprave u njegovoj praktičnoj primjeni.

Online program na temu Primjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pohađalo 40 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

25. Apr 2023 19:54

Program je realiziran 19.04.2023. godine.

Tokom aprila 2023. godine realizovana dva programa stručnog usavršavanja za organe uprave USK

Root Admin

Aktuelni događaji

25. Apr 2023 19:47

Za organe uprave Unsko-sanskog kantona u aprilu mjesecu održana su dva programa stručnog usavršavanja na temu „Izrada mape procesa“ i „Upravljanje rizicima i izrada registra rizika“ a učešće je uzeo 51 polaznik.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;