BHS

Uspješno realizovan prvi modul VI ciklusa Programa za rukovedeće državne službenike

Root Admin

Aktuelni događaji

22. May 2023 06:55

U okviru prvog modula VI ciklusa Programa za rukovedeće državne službenike, u periodu 17-19 maj 2023. godine, realizovane su dvije tematske cjeline: Strateško planiranje i Liderska uloga u predvođenju drugih u okviru svakodnevnih i kriznih situacija

Održane dvije radionice na temu „Zakon o organizaciji organa uprave"

Root Admin

Aktuelni događaji

22. May 2023 06:49

Tokom maja 2023. godine održane su dvije radionice za zaposlenike organa državne službe u Federaciji biH. Program pohađalo ukupno 116 polaznika

Održan dvodnevni online program stručnog usavršavanja Excel-Uvod

Root Admin

Aktuelni događaji

18. May 2023 07:32

Agencija za državnu službu Federacije BiH, 16. i 17. maja 2023. godine, uspješno je realizovala dvodnevni online program stručnog usavršavanja “Excel-Uvod” za prvu Grupu polaznika.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;