BHS

Realiziran program Javne politike i zakonodavni proces – Uloga rukovodećih državnih službenika

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 13:23

Dana 15. juna 2023. godine realizovana je još jedna edukacija u okviru VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike. Svrha ove edukacije bila jačanje kapaciteta učesnika ovog programa u provođenju javnih politika i upravljanju zakonodavnim procesom u organima državne službe u Federaciji BiH.

Završen jednodnevni inhouse program javne nabavke u Tuzli

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 13:16

Uspješno realizovan jednodnevni program stručnog usavršavanja na temu ''Javne nabavke", 14. 06.2023. godine u Tuzli u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za kantonalne organe uprave Tuzlanskog kantona.

5. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 16.06.2023.

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 05:46

Na 5. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 14.06.2023. godine usvojen Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;