BHS

Posebni program stručnog usavršavanja - Zaštita prava osoba sa invaliditetom uspješno realizovan

Root Admin

Aktuelni događaji

26. Oct 2023 10:45

U okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu, Agencija je 25.10.2023. godine, održala online program „Zaštita prava osoba sa invaliditetom“

Realizovan program Komunikacija sa strankama

Root Admin

Aktuelni događaji

26. Oct 2023 06:08

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Općinskog suda u Lukavcu, realizirala je inhouse programa stručnog usavršavanja na temu “Komunikacija sa strankama” 24.10.2023. godine.

U Orašju iskazan veliki interes za program Finansijsko upravljenje i kontrola

Root Admin

Aktuelni događaji

26. Oct 2023 06:03

Prema Sporazumu zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencije za državnu službu Federacije BiH, o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji se finansira od strane Republike Slovačke, a implementira od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, Agencija za državnu službu Federacije BiH realizirala je dvodnevni program „Finansijsko upravljanje i kontrola“, za zaposlene u kantonalnim organima uprave Posavskog kantona

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;