BHS

U Livnu održan sastanak sa kantonalnim organima Kantona 10 u vezi razmjene informacija o ULJR

Root Admin

Aktuelni događaji

14. Nov 2023 10:01

Dana, 13.11.2023. godine u prostorijama Vlade Kantona 10 je održan sastanak između predstavnika Agencije za državnu službu Federacije BiH i predstavnika kantonalnih organa uprave Kantona 10

Realizovan program „Učešće građana u procesu kreiranja politika i donošenju odluka na lokalnom nivou

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Nov 2023 14:05

Agencija za državnu službu Federacije BiH zajedno sa OSCE Misijom u BiH, u periodu od 24.10. do 08.11.2023. godine, realizovala je tri jednodnevne radionice na temu „Učešće građana u procesu kreiranja politika i donošenju odluka na lokalnom nivou“

U Travniku održana edukacija u oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole

Root Admin

Aktuelni događaji

08. Nov 2023 13:33

U okviru aktivnosti predviđenih Sporazumom zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencije za državnu službu Federacije BiH o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, Agencija za državnu službu Federacije BiH je u realizovala dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)“.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;