BHS

Realizovana on line radionica: On line kolaborativni alati

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu: Online kolaborativni alati

Ovaj program stručnog usavršavanja pohađalo je preko 50 učesnika. 

Tokom edukacije učesnici su imali priliku naučiti:

  • Osnove i značaj za funkcionalan, efektivan i efikasan rad
  • Kolaborativne alati za komunikaciju i zajednički rad: Slack,Google Workplace, (uključujući docs, sheets i slides) i cloud servisi (DropBox, Onedrive, sl.)
  • Alati za rad sa dokumentacijom od skeniranja, arhiviranja do bolje organizacije fajlova: Drive, sl.
  • Kako koristiti mobilne i desktop aplikacije za bolju efikasnost u radu
  • Kolaborativne alate za upravljanje projektima i organizaciju rada: Trello i Asana (freemium)
  • Alate za istraživanje i prikupljanje informacija: Google upitnici, Type Form i sl.
  • Kolaborativne alate za dizajn i pripreme materijala (Canva, Pictochart, Loom i sl.)

Učesnici su edukaciju ocijenili kao veoma korisnu i interaktivnu  te iskazali interesovanje za učešćem u programima stručnog usavršavanja koje organizuje Agencija. 

Agencija će u narednom periodu organizovati niz edukacija iz oblasti informacionih tehnologija u sklopu Općeg programa stručnog usavrašavanja.

U međuvremenu, sve aktivnosti Agencije možete pratiti na našim web stranicama: https://www.adsfbih.gov.ba    i https://hrm.adsfbih.gov.ba/    


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;