BHS

Realizovan programa stručnog usavršavanja na temu: Računovodstvo i revizija

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala programa stručnog usavršavanja u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave na temu: Računovodstvo i revizija

Očekivani rezultati programa: 

  • sticanje vještina preciznog i dosljednog knjiženja budžetskih transakcija uz poštivanje standarda i propisa
  • razumijevanje kako knjiženje utiče na sastavljanje finansijskih izvještaja i prezentaciju rezultata budžetskog izvršenja
  • razumijevanje revizorskih zahtjeva vezanih za knjiženje

Učesnici su edukaciju ocijenili kao veoma korisnu i interaktivnu  te iskazali interesovanje za učešćem u programima stručnog usavršavanja koje organizuje Agencija. 

U međuvremenu, sve aktivnosti Agencije možete pratiti na našim web stranicama: https://www.adsfbih.gov.ba i https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;