BHS

Održane online konsultacije o utvrđivanju unutrašnje organizacije organa državne službe u FBiH

Root Admin

Aktuelni događaji

26. Apr 2024 09:10

Dana 25.04.2024. godine, realizovane su online konsultacije na temu „Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih organa državne službe“, koje su imale za cilj da se kroz diskusiju o problematici iz ove oblasti riješe nedoumice iz svakodnevnog rada učesnika programa

Realizovana on line radionica: Statistička i analitička obrada podataka

Root Admin

Aktuelni događaji

23. Apr 2024 13:30

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu: Statistička i analitička obrada podataka. Tokom edukacije, polaznici su stekli osnovna znanja iz statistike, s posebnim naglaskom na deskriptivnu i prediktivnu analizu. Uz teorijski dio, polaznici su aktivno sudjelovali u praktičnim vježbama, koristeći alat Power BI za vizualizaciju i analizu podataka.

Online konsultacije na temu „Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na teritoriji FBiH

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Apr 2024 13:19

Program stručnog usavršavanja na temu „Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na teritoriji Federacije BiH“ u formi online konsultacija uspješno je realizovan.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;