BHS

Uspješno završena online edukacija o „Upravljanju informacionim i bezbednosnim“ rizicima

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je realizirala dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu "Upravljanje informacionim i bezbijednosnim rizicima" putem online platforme. 

Ova edukacija bila je namijenjena prvenstveno uposlenicima zaduženim za održavanje sigurnosti digitalnih informacija, IT uposlenicima koji održavaju komunikacionu infrastrukturu i aplikacije, te uposlenicima koji razvijaju aplikacije.

Program je obuhvatio sljedeće teme:

  • Upravljanje rizikom: Polaznici su stekli uvid u proces identifikacije, procjene i upravljanja informacionim rizicima.
  • Upravljanje incidentima i kritičnim situacijama: Diskutirano je o metodama reagovanja na incidente i kritične situacije u informacionoj bezbjednosti.
  • CERT/CSIRT – uloga i način rada: Upoznati su sa značajem CERT/CSIRT timova i njihovom ulogom u reagovanju na incidente.
  • ISO27000 standardi i GDPR: Detaljno je analizirana primjena ISO27000 standarda i GDPR regulative u zaštiti informacija.

Ponosni smo što je edukaciju pohađalo preko 65 polaznika koji su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom sadržaja. 

Polaznici su istakli kako su naučili mnogo korisnih informacija koje će moći primijeniti u svom radu. Pozitivni komentari polaznika dodatno nas motiviraju da nastavimo pružati visokokvalitetne edukativne programe.

Zahvaljujemo svim polaznicima na aktivnom učešću i podršci te se radujemo budućim edukativnim inicijativama.KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;