BHS

Uspješno održan online program stručnog usavršavanja na temu „Mapiranje poslovnih procesa“

Root Admin

Aktuelni događaji

05. May 2023 12:16

U cilju rješavanja pitanja i dilema iz prakse uspješno realizovan program stručnog usavršavanja na temu „Mapiranje poslovnih procesa“. Učešće je uzelo skoro 50 polaznika. Predavanje je bilo interaktivno sa praktičnim vježbama.

Uspješno realiziran program GIS podaci u prostorno planskim dokumentima i GIS u BiH

Root Admin

Aktuelni događaji

03. May 2023 13:28

U Bihaću uspješno realiziran program „GIS podaci u prostorno planskim dokumentima i GIS u BiH“. Radionica je realizirana 28.04.2023. godine i u potpunosti bila praktična, na zadovoljstvo svih učesnika, koji su je ocijenili vrlo korisnom, potrebnom i kvalitetnom.

Školu upravnog prava pohađalo 147 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

03. May 2023 10:02

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od 24. do 28. aprila 2023. godine realizovala je Poseban program stručnog usavršavanja - Škola upravnog prava.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;