BHS

Realizovani programi stručnog usavršavanja za zaposlenike Općine Vareš i zaposlenike organa u USK

Root Admin

Aktuelni događaji

02. Feb 2024 12:36

U prostorijama Općine Vareš, jučer je realizovan program stručnog usavršavanja iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za ciljnu grupu zaposlenika Općine Vareš. Istog dana, putem Zoom platforme je realizovan program stručnog usavršavanja i za zaposlenike organa državne službe u Unsko – sanskom kantonu.

Programu FUK - osnove upravljačke odgovornosti prisustvovalo više od 80 učesnika

Root Admin

Aktuelni događaji

02. Feb 2024 09:05

Putem Zoom platforme realizovan je program stručnog usavršavanja pod nazivom Finansijsko upravljanje i kontrola – osnove upravljačke odgovornosti za ciljnu grupu rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacionih jedinica organa državne službe Federacije BiH

Realizovani konsultativni sastanci o primjeni Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika u F BiH

Root Admin

Aktuelni događaji

01. Feb 2024 12:18

U drugoj polovini mjeseca januara, Agencija za državnu službu Federacije BiH je organizovala četiri online konsultativna sastanka na temu primjene Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH kojim su obuhvaćeni organi državne službe u Federaciji BiH, i to: u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko – neretvanskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu, Zeničko – dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu i federalni organi državne službe.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;