BHS

Realizovan program Izazovi digitalnog doba: suzbijanje i prevencija dezinformacija

Root Admin

Aktuelni događaji

31. May 2024 11:37

U Sarajevu 30. maja 2024. godine uspješno realizovan program na temu: ''Izazovi digitalnog doba: Suzbijanje i prevencija dezinformacija''. Program su pohađali državni službenici koji se u organima uprave bave odnosima s javnošću, rukovodeći državni službenici, te ostali zainteresovani državni službenici i namještenici.

Konsultacije "Postupci izrade prostorno-planske dokumentacije i obaveze urbanističkih inspektora"

Root Admin

Aktuelni događaji

31. May 2024 06:50

Dana 29.05.2024. godine, uspješno su realizovane online konsultacije na temu "Postupci izrade prostorno-planske dokumentacije i obaveze urbanističkih inspektora".

Realizovan online program: Vještačka inteligencija za podršku radu i razvoju javne uprave u FBiH

Root Admin

Aktuelni događaji

28. May 2024 12:57

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je realizovala program stručnog usavršavanja pod nazivom: "Vještačka inteligencija za podršku radu i razvoju javne uprave u Federaciji BiH". Programu je prisustvovalo preko 60 učesnika, koji su izrazili visoko zadovoljstvo stečenim znanjem i iskustvima. Komentari polaznika uključuju pohvale za organizaciju programa, te za sposobnosti prezentovanja i stručnost predavača Aleksandra Mastilovića.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;