BHS

Realizovana obuka za JLS

Root Admin

Aktuelni događaji

09. May 2024 13:53

Agencija za državnu službu Federacije BiH, prema Programu za jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu realizovala je program stručnog usavršavanja na temu: ''Upis u matičnu knjigu rođenih s osvrtom na Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku'' u Tešanju, 09. maja 2024. godine

Okrugli stol „Službenički sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine“

Root Admin

Aktuelni događaji

08. May 2024 11:47

Dana 07.05.2024. godine u Sarajevu, Federalno ministarstvo pravde je, u saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, organizovalo Okrugli stol na temu „Službenički sistem u Federaciji BiH

Potpisani Sporazumi između Agencije i Ministarstava za pravosuđe i upravu ZHK i Posavskog kantona

Root Admin

Aktuelni događaji

08. May 2024 11:35

Jučer je izvršeno potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou, i to sa predstavnicima Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona, čime su usaglašene ključne aktivnosti kojima se osigurava jedinstven pristup edukaciji zaposlenih u organima državne službe ova dva kantona

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;