BHS

Održan sastanak Mreže za razvoj ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji BiH

Root Admin

Aktuelni događaji

31. Mar 2023 12:04

U petak, 31.03.2023. godine, u Sarajevu, održan je sastanak Mreže za razvoj ljudskih resursa u Federaciji BiH, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH. Sastanku su prisustvovali kantonalni ministri pravde/pravosuđa i uprave, članovi Mreže za razvoj ljudskih resursa u FBiH imenovani Rješenjem Vlade Federacije, predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, kao i predstavnici Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Poziv mladim državnim službenicima da učestvuju u projektu WeLead:EU Scheme for Young Professionals

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Mar 2023 11:53

Projekat pod nazivom WeLead: EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans je projekat koji finansira Evropska unija, a implementira Centar izvrnosti u finansijama (Center of Excellence in Finance – CEF). Projekat je usmjeren na 162 učesnika koji će biti podijeljeni u tri skupine, od kojih se svaka sastoji od 54 mladih državnih službenika, u dobi od 35 godina ili mlađoj.

Završen ciklus radionica za JLS : „Kancelarijsko poslovanje i njegova veza sa upravnim postupkom"

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Mar 2023 11:45

Tokom marta 2023. godine održano je pet radionica za zaposlenike jedinica lokalne samouprave na području regionalnih lokaliteta: Ilidža, Tuzla, Vitez, Bosanski Petrovac i Tomislavgrad. Program pohađalo ukupno 104 polaznika

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;