BHS

U Travniku održana edukacija u oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole

U okviru aktivnosti  predviđenih Sporazumom zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencije za državnu službu Federacije BiH o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, Agencija za državnu službu Federacije BiH je u realizovala dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)“. 

Program je održan u Travniku 06. i 07. novembra 2023. godine, učesnici su bili imenovani FUK koordinatori kantonalnih organa uprave Srednjo-bosanskog kantona, te ostali zaposlenici iz organa uprave ovog kantona koji su željeli unaprijediti znanje u navedenoj oblasti.

Ciljevi programa su bili:

Upoznavanje sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti FUK-a i obavezama koje se odnose na budžetske korisnike u FBiH

Upoznavanje sa osnovnim obilježjima FUK-a

Podrška organima uprave u SBK u uspostavi i razvoju FUK-a

Prenos znanja i dobrih poslovnih praksi te njihova primjena u organima uprave SBK

Prema povratnim informacijama od strane učesnika, ova edukacija im je bila vrlo korisna i stečena znanja će moći primijeniti u praksi. Iskazana je i potreba kontinuiranih edukacija, te mentorska podrška u uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole u organima uprave Srednjobosanskog kantona. 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;