BHS

Široki Brijeg bio domaćin programa Finansijsko upravljanje i kontrola

U okviru aktivnosti  predviđenih Sporazumom zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencije za državnu službu Federacije BiH o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, Agencija za državnu službu Federacije BiH je 16. i 17. novembra 2023. godine u Širokom Brijegu, realizovala dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola. 

Ciljna grupa su bili imenovani FUK koordinatori kantonalnih organa uprave Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona 10, općinskih i gradskih organa uprave regionalnog lokaliteta Tomislavgrad, te ostali zaposlenici iz organa uprave koji su željeli unaprijediti znanje u navedenoj oblasti.

U interakciji sa učesnicima obrađene su sljedeće teme:

Regulatorni okvir za uspostavljenje FUK-a

Elementi sistema finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir

Koraci u uspostavljanju sistema FUK-a

Mapiranje poslovnih procesa

Utvrđivanje i procjena rizika

Mjere za rizike i praćenje i izvještavanje o rizicima

Strategija upravljanja rizicima

Učesnici su iskazali zadovoljstvo isporučenim programom, izrazili interesovanje za daljom edukacijom u ovoj oblasti, te predložili realizaciju programa na ovu temu u narednom periodu. 

Učešće u radionici je uzelo 16 učesnika. 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;