BHS

Realizovan program Izazovi digitalnog doba: suzbijanje i prevencija dezinformacija

U Sarajevu 30. maja 2024. godine uspješno realizovan program na temu: ''Izazovi digitalnog doba: Suzbijanje i prevencija dezinformacija''. 

Program su pohađali državni službenici koji se u organima uprave bave odnosima s javnošću, rukovodeći državni službenici, te ostali zainteresovani državni službenici i namještenici. 

Polaznici će moći primijeniti stečena znanja i vještine u stvarnim situacijama, sudjelujući aktivno u borbi protiv dezinformacija, identifikovati i suprotstaviti se različitim tipovima dezinformacija koje pogađaju vladu i organe uprave/javni sektor, smanjiti uticaj dezinformacija na društvo i državne interese, u skladu s demokratskim vrijednostima, učinkovitom reakcijom na dezinformacije doprinijeti izgradnji i osiguravanju povjerenja javnosti u informacije na temelju kojih mogu donijeti vlastite odluke i prosudbe, odnosno povjerenja u vladu i organe državne službe.

Program je pohađalo 27 polaznika.

Učesnici su izrazili pohvale za realizatora, Agenciju, sadržaj programa i samu realizaciju programa. Predložili su da se u budućnosti obradi i tema propaganda - kao najjače oružje za masovnu manipulaciju.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;