BHS

U Posušju uspješno realizovan program stručnog usavršavanja Raspolaganje imovinom JLS

Root Admin

Aktuelni događaji

27. Mar 2023 10:30

U Posušju je 24. marta 2023. godine uspješno realizovan program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave na temu Raspolaganje imovinom JLS

Održan dvodnevni program edukacije Odnosi s javnošću u ogranima državne službe

Root Admin

Aktuelni događaji

27. Mar 2023 07:51

U Sarajevu je 22. i 23. marta 2023 godine održan program stručnog usavršavanja na temu „Odnosi s javnošću u organima državne službe“, u kojem su učestvovali zaposlenici organa državne službe koji rade na poslovima komunikacije i odnosa s javnošću

Na on line konsultacijama na temu Zaštita ličnih podataka, sudjelovalo 108 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

24. Mar 2023 07:29

Program je realiziran 21.03.2023. godine, za dvije grupe polaznika, koje su radile u različitim terminima (jutarnji i popodnevni) sa istim programskim sadržajem.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;