BHS

Upravljanje kvalitetom (CAF - zajednički okvir samoprocjene)

-

1

Uloga Agencije za državnu službu FBiH u implementaciji CAF modela

Agencija za državnu službu Federacije BiH prva je institucija na federalnom nivou koja je uvela CAF i na osnovu Zaključaka Vlade Federacije BiH i Planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BIH 2022-2024, nastavlja dalje sa promocijom CAF modela i pruža rukovodiocima organa javne uprave punu podršku u implementaciji ovog alata za upravljanje kvalitetom.
2

Koje su koristi CAF modela

CAF je evropski zajednički okvir za procjenu, prilagođeni alat za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi. To je alat za samoprocjenu koji zajednički koriste menadžeri i zaposleni kako bi analizirali i prepoznali svoje snage i potencijal za poboljšanje.
3

CAF najčešće postavljena pitanja

4

CAF video materijal

5

CAF smjernice 2020

Novi CAF2020 je peta verzija modela. Jezgro modela se zasniva na dokazanom CAF-modelu, koji je pokrenut 2000. godine. Ažurirani sadržaj u ovoj verziji CAF2020 uglavnom se tiče digitalizacije, agilnosti, održivosti i raznovrsnosti.
6

CAF letak

7

Prijava za uvođenje CAF modela

8

Online CAF upitnik

9

Ispitivanje zadovoljstva korisnika

U okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana o upravljanju kvalitetom (CAF) u Agenciji za državnu službu FBiH 2020-2022, provedeno je ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga Agencije s ciljem unapređenja rada i poboljšanja u pružanju usluga.
10

Rezultati evaluacije prvog ciklusa samoprocjene

U sklopu aktivnosti predviđenih Planskim dokumentom o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH, u proteklom periodu, Agencija za državnu službu Federacije BiH je izvršila evaluaciju prvog ciklusa samoprocjene za organe koji su prošli prvi ciklus samoprocjene u implementaciji CAF modela za upravljanje kvalitetom, i to: Općina Čelić, Grad Gračanica, Grad Bihać i Grad Živinice.
11

Odluka o dobivanju oznake EFAQ label - Efektivni korisnik CAF-a

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;