BHS

Ispitivanje zadovoljstva korisnika

U okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana o upravljanju kvalitetom (CAF) u Agenciji za državnu službu FBiH 2020-2022, provedeno je ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga Agencije s ciljem unapređenja rada i poboljšanja u pružanju usluga.

Ciljne grupe:

1. Članovi disciplinske komisije 
2. Članovi komisije za izbor državnih službenika 
3. Kandidati koji konkurišu na radna mjesta državnih službenika 

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;