BHS

Prijava za uvođenje CAF modela

Agencija za državnu službu Federacije BiH prva je institucija na federalnom nivou koja je uvela CAF i nastavila dalje sa promocijom ove aktivnosti i pruža rukovodiocima organa javne uprave punu podršku u implementaciji CAF alata za upravljanje kvalitetom.

Glavni elementi podrške / stručne pomoći:
- Savjeti o prilagođavanju CAF-upitnika individualnim potrebama organizacije - jednodnevna radionica za
prilagođavanje;
- CAF Trening tima za samoprocjenu - jednodnevna trening radionica;
- Konstantno praćenje cjelokupnog procesa primjene CAF- a uz savjetodavnu podršku u implementaciji
drugih projekata;
- Priprema i facilitacija dvodnevne radionice samoprocjene;
- Priprema i facilitacija radionice o prioritizaciji;
- Priprema i facilitacija jednodnevne radionice za izradu akcionog plana

Ukoliko je Vaš organ zainteresovan za implementaciju CAF-a, molimo Vas da popunite ovu prijavu putem linka https://eispit.adsfbih.gov.ba/active-poll/196 

Dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese: caf@adsfbih.gov.ba

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;