BHS

Koje su koristi CAF modela

CAF je evropski zajednički okvir za procjenu, prilagođeni alat za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi. To je alat za samoprocjenu koji zajednički koriste menadžeri i zaposleni kako bi analizirali i prepoznali svoje snage i potencijal za poboljšanje.

Krajnji cilj je postizanje odličnih rezultata i uticaja za kupce, građane i društvo. Ovisno o sektoru, korištenje CAF-a može dovesti do "brze i ispravne poslovne dozvole", "dobro obrazovanih studenata", "visokog kvaliteta života kroz javne zdravstvene usluge", ili općenito "sveobuhvatne usluge građanima", "održivo upravljane infrastrukture" , ili "visoko motivisani zaposlenici".

CAF pruža jedinstvenu podršku rukovodstvu institucije jer djeluje kao veza između različitih pristupa radu javne uprave i modela/standarda upravljanja kvalitetom.

Kroz metodologiju jednostavnu za primjenu, Grupa za samoprocjenu svake institucije sagledava različite aspekte (rukovodstvo, strategija, ljudski resursi, finansije, partnerstva, procesi, uticaj na društvo, interno i eksterno postignuti rezultati i percepcija korisnika), zatim daje prijedloge mjera i aktivnosti za unapređenje u relativno kratkom roku, bez dodatnih troškova za ustanovu. Dodjelom CAF znaka, nakon uspješne implementacije, ustanova postaje prepoznatljiva po posvećenosti kvalitetu i izvrsnosti.

Srž CAF-a je uzorak upitnika od približno 200 pitanja koji obuhvata kvalitet javne uprave ili organizacije. Zatim, kroz Akcioni plan CAF-a, organizacija implementira zajednički definisana poboljšanja.

Ovisno o veličini organizacije, CAF se može uvesti za cijelu organizaciju ili u pojedinačna odjeljenja.

Zato CAF može biti „kompas“ koji pomaže menadžerima da pronađu put do izvrsnosti!

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;