BHS

U Gradu Bihaću počinje drugi ciklus uvođenja CAF modela i pilotiranje projekta sa UNDP BiH

Root Admin

Aktuelni događaji

14. Mar 2023 07:59

Dana 13.03.2023. godine, je u prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća, između direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH, gosp. Begić Refika i Gradonačelnika Grada Bihaća, gosp. Sedić Elvedina, potpisan Sporazum o implementaciji drugog ciklusa samoprocjene uz pilotiranje CAF modela za jedinice lokalne samouprave (JLS).

Realizovan jednodnevni online program na temu „Komunikacija sa strankama“

Root Admin

Aktuelni događaji

10. Mar 2023 11:33

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja, 09. marta 2023. godine, realizovan je program Komunikacija sa strankama. Iako je program primarno bio namijenjen uposlenicima jedinica lokalne samouprave, istom su prisustvovali i uposlenici federalnih i kantonalnih inspekcijskih i drugih organa uprave koji u svakodnevnom radu komuniciraju sa strankama.

Uspješno realizovan individualni online program Sposobnost pisanog i usmenog izražavanja

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Mar 2023 07:41

Iz Općeg programa stručnog usavršavanja, 06. i 07. marta 2023. godine uspješno je realizovan individualni online program " Sposobnost pisanog i usmenog izražavanja ”.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;