BHS

Iskazan veliki interes za program Poslovno komuniciranje

U cilju jačanja komunikacijskih vještina zaposlenih u organima državne službe Federacije BiH, Agencija je, 13. septembra 2023. godine, realizovala jednodnevni online program „Poslovno komuniciranje“.

Kroz prezentaciju od strane realizatora ovog događaja, te kroz praktične primjere i vježbe, polaznici su imali priliku upoznati se sa: osnovama poslovne komunikacije, etičnom ponašanju u radnom okruženju, te komunikacijskim pravilima u radnom okruženju.

Polaznici su iskazali veliko zadovoljstvo sadržajem i izvođenjem ovog programa, u nastavku nekoliko primjera navedenih u povratnim informacijama, koji će im pomoći u svakodnevnom radu:

Vještine i primjeri neverbalne komunikacije

Pomoć u komunikaciji sa novim mlađim uposlenicima

Komunikacija sa strankama, izbjegavati neverbalnu komunikaciju koja se može protumačiti kao nesigurnost i strah

Način komuniciranja u stresnim situacijama

Način izbjegavanja svađa i nesporazuma, rad na sebi  i svojoj emocionalnoj inteligenciji

Vjerujem da ću nakon učešća u programu usavršavanja "Poslovno komuniciranje" imati još bolji način komnunikacije u poslovnom, ali i u privatnom pogledu. Takođe, siguran sam da ću poučen prezentovanim primjerima imati rezultate u napredovanju

Razvoj vještina, uključujući slušanje, konstruktivno davanje povratnih informacija, otvorena komunikacija unutar organizacije

S obzirom da mi je u opisu poslova i kordinacija sa sektorima i službenicima, na temelju današnje teme i prezentacije, smatram da ću imati drugačiji pristup prema kolegama


Učešće u programu uzelo je 80 zaposlenika organa državne službe u Federaciji BiH.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;