BHS

U Tuzli održan program na temu Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 15:06

U okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samoupraveu Federaciji BiH dana 15. decembra 2022. godine u Tuzli realizovan je program stručnog usavršavanja na temu „Primjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH“.

U općini Sapna realizovan inhouse program Praktična primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 14:58

On line program stručnog usavršavanja na temu ''Praktična primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju'' održan je 14.12.2022. godine za zaposlenike Općine Sapna, s ciljem rješavanja praktičnih pitanja i dilema u oblasti primjene Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.

„Praktična primjena propisa u oblasti provođenja konkursnih procedura“

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 14:53

Danas je održan online program stručnog usavršavanja na temu „Praktična primjena propisa u oblasti provođenja konkursnih procedura“. S obzirom da heterogen pravni osnov za provođenje konkursnih procedura u organizaciji Agencije uzrokuje i različito postupanje po kantonima, organizovan je ovaj program u cilju predstavljanja i usporedbe propisa, te upoznavanje učesnika sa izazova sa kojima se susreće Agencija u ovoj oblasti.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;