BHS

Realizovana online edukacija na temu „Pisana komunikacija“

Zaposlenici organa državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine danas su imali priliku učestvovati u programu stručnog usavršavanja na temu „Pisana komunikacija“. 

Cilj programa je da učesnici steknu vještine interpretacije znanja i pravila pisanog izražavanja,  te ovladaju tehnikama kreativnog pisanja. 

Programu je prisustvovalo više od 100 učesnika. Predavanje je bilo veoma zanimljivo, riješene su brojne dileme iz svakodnevne poslovne pisane komunikacije. Učesnici su edukaciju ocijenili kao veoma korisnu. Istakli  su da će stečeno znanje koristiti u praksi. Pohvalili su orgaizaciju  i realizaciju programa te iskazali interesovanje za učešćem u programima stručnog usavršavanja koje organizuje Agencija. 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;