BHS

Usvojen Izvještaj i Plan rada Agencije za državnu službu Federacije BiH za 2023. godinu

Root Admin

Aktuelni događaji

10. Feb 2023 08:15

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 350. sjednici od 09.02.2023. godine usvojila Izvještaji o radu za prošlu godinu i godišnji Plan rada Agencije za državnu službu Federacije BiH.

U Općini Travnik održan program stručnog usavršavanja u oblasti javnih nabavki

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Feb 2023 12:50

Agencija za državnu službu Federacije BiH je 08. februara 2023. godine organizovala program stručnog usavršavanja na temu „Zakon o javnim nabavkama u BiH sa posebnim osvrtom na posljednje izmjene Zakona“.

Održana CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Feb 2023 12:56

Agencija za državnu službu Federacije je 03. februara 2023. godine organizovala jednodnevnu radionicu za prioritizaciju utvrđenih aktivnosti za unapređenje. Ova predionica predstavlja jednu od faza u implementaciji CAF modela u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;