BHS

Realizovan jednodnevni online program na temu „Komunikacija sa strankama“

Root Admin

Aktuelni događaji

10. Mar 2023 11:33

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja, 09. marta 2023. godine, realizovan je program Komunikacija sa strankama. Iako je program primarno bio namijenjen uposlenicima jedinica lokalne samouprave, istom su prisustvovali i uposlenici federalnih i kantonalnih inspekcijskih i drugih organa uprave koji u svakodnevnom radu komuniciraju sa strankama.

Uspješno realizovan individualni online program Sposobnost pisanog i usmenog izražavanja

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Mar 2023 07:41

Iz Općeg programa stručnog usavršavanja, 06. i 07. marta 2023. godine uspješno je realizovan individualni online program " Sposobnost pisanog i usmenog izražavanja ”.

Na on line konsultacijama: Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, sudjelovala 142 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Mar 2023 07:36

Program je realiziran 06.03.2023. godine, za dvije grupe polaznika, koje su radile u različitim terminima (jutarnji i popodnevni) sa istim programskim sadržajem.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;