BHS

Upravljanje ljudskim resursima

Zaposleni u organima državne službe, nezavisno od njihovog statusa, su najvažniji i najvrijedniji resurs svake javne uprave. Kako je javna uprava jedan od najvećih poslodavaca u svakoj zemlji, s njenim najvažnijim resursom ne može postupati stihijski, bez sistema i aktivnosti planiranih na duži rok. Nakon decenija reformskih procesa u ovoj oblasti, jedinstveno uređenje BiH i posebnosti Federacije BiH unutar iste nameću potrebu da se određene reformske aktivnosti razviju specifično za potrebe državne službe u Federaciji BiH. Taj proces je započet izradom strateških dokumenata iz oblasti stručnog usavršavanja u organima državne službe, a nastavlja se ovom Strategijom za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH koja se utvrđuje za period 2022 - 2027. Svrha izrade strateških dokumenata je da se omogući i olakša učinkovito upravljanje društvenim procesima uz pomoć motiviranih i sposobnih državnih službenika koji nisu samo tehnički stručni i kompetentni već su i posvećeni pružanju kvalitetnih usluga (državnim i drugim organima i ustanovama, građanima i privredi, svojim kolegama), etično se ponašaju i generalno služe kao pozitivan uzor u društvu. 

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;