BHS

Odluka o usvajanju Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBIH 2022-2027

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;