BHS

Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU

Root Admin

Aktuelni događaji

20. Jun 2024 12:55

Počela je realizacija dvodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu "Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU". Program se realizuje u Sarajevu 20. i 21.06.2024. godine.

Završena edukacija "Excel za eksperte: napredni nivo poznavanja"

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Jun 2024 15:17

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je realizovala online program stručnog usavršavanja pod nazivom "Excel za eksperte: napredni nivo poznavanja". Edukacija je održana 18. i 19.06.2024. godine, okupivši zaposlenike u organima državne službe koji već posjeduju značajno iskustvo u korištenju Excela i žele proširiti svoje znanje i vještine na napredni nivo.

Vlada Federacije BiH usvojila Izvještaj o stanju kadrova za 2023. godinu

Root Admin

Aktuelni događaji

14. Jun 2024 13:08

Na 35. sjednici Vlade Federacije BiH usvojen je Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe Federacije BiH za 2023. godinu sa Metodologijom praćenja ljudskih resursa u organima državne službe za 2024. godinu.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;