BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju dvodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu: „Koučing sesije (Komunikacioni model Neurolingvističkog programiranja)“. 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 27. i 28. juni 2024. godine. godine. Tačno mjesto održavanja će biti dostavljeno selektovanim učesnicima tri dana prije održavanja ovog programa.

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici organa državne službe u Federaciji BiH.

Sadržaj: 

Osnovni aksiom Neurolingvističkog programiranja

Komunikacioni kanali

Perceptivne pozicije

Povezivanje (rapport)

Osnovni princip za vođenje komunikacije ( tehnika ppl)

Očekivani ishod:

Učesnici će bolje razumjeti sebe i druge ljude s kojim komuniciraju. upoznaće efikasne tehnike koje mogu značajno unaprijediti njihovu komunikaciju i omogućiti im da vode komunikaciju u željenom smjeru

Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s .    Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1.Organi državne službe Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona ili

2.Organi državne službe Posavske županije/Posavskog kantona

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.


2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijavu je: 21.06.2024. godine.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba .