BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, planira realizaciju jednodnevnog programa na temu “Inspekcijski nadzor“.

Mjesto i datum održavanja: Online, 29. novembar 2023. godine

Ciljna grupu čine zaposlenici općinskih/gradskih službi za inspekcijske poslove, te inspektori i ostali zaposlenici federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa, koji žele unaprijediti znanje iz ove oblasti.

Sadržaj:

·         Pravni okvir, priprema inspekcijskog nadzora

·         Metode i načini inspekcijskog nadzora

·         Procjena rizika i komunikacija sa subjektom nadzora

Očekivani ishod: Po završetku programa polaznici poznaju zakonski okvir i podzakonske regulative u okviru kojih djeluju; spremni su za nadzor prema normama i najboljim praksama; osvješteni o važnosti preventivnih i korektivnih inspekcijskih mjera i u kojim slučajevima trebaju da se koriste represivne mjere; usvojili vještine kako reagovati u kriznim situacijama, i ostvaruju pozitivne ishode istih. U toku obavljanja nadzora koriste asertivne komunikacijske vještine.

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu prezentaciju, diskusija, odgovori na pitanja.
 
Važno- Način prijavljivanja:

1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe Federacije BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 24.11.2023. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  

Opšte informacije

Broj posjeta

694

Broj prijava

0

Realizatori programa

1. Emir Mehmedović

2. Arnela Džehović

Koordinatori programa

1. Sanela Tojaga


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti