BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv i prijavu za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja u cilju imenovanja fizičkih lica na Listu realizatora u okviru četiri programa stručnog usavršavanja i to: 

1) opći program stručnog usavršavanja, 

2) poseban program stručnog usavršavanja, 

3) program stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike i 

4) program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave

Cjelokupan sadržaj teksta javnog poziva možete pogledati ovdje

Uputstvo za otvaranje korisničkog profila i prijavu možete pogledati ovdje

Podkriterije možete pogledati ovdje

Oblasti i teme

OPĆI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, PERSONALNE VJEŠTINE U ORGANIZACIJI

OPĆI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, DIGITALNA PISMENOST U JAVNOJ UPRAVI

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, HR AKADEMIJA

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, SISTEM DRŽAVNE UPRAVE U FEDERACIJI BIH: PRIMJENA PROPISA

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, JAVNE POLITIKE I PODRŠKA DOBROM UPRAVLJANJU

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, JAVNE FINANSIJE I JAVNE NABAVKE

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, PREVENCIJA KORUPCIJE

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, INSPEKCIJSKI NADZOR

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, NORMATIVNI PROCES

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, OBLAST ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, EVROPSKE INTEGRACIJE

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA REALIZATORE PROGRAMA

POSEBNI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, OPĆA UPRAVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, URBANIZAM, GRAĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, PRIVREDA I KOMUNALNI POSLOVI

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, GEODETSKA I IMOVINSKO PRAVNA OBLAST

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, CIVILNA ZAŠTITA

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, INVESTICIJE I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ (LER)