BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave planira realizaciju online konsultativnog sastanka na temu “Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa“.

Mjesto i datum održavanja: Online,05.10.2023. godine

Ciljna grupa: Zaposlenici organa državne službe koji rade na poslovima ovjere potpisa, rukopisa i prepisa.

Sadržaj:

Modul 1. Prvi modul će biti fokusiran na pravni okvir u FBiH koji reguliše oblast ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, te upoznavanje polaznika sa zakonskom terminologijom.

Modul 2. Drugi modul fokusiran je na posebne slučajeve ovjeravanja potpisa, rukopisa i prepisa, slučajeve iz prakse. U drugom modulu biće ostavljeno prostora i za diskusiju, pitanja polaznika i dileme sa kojima se susreću u praksi.

Metodološki pristup: Izlaganje uz vizuelnu prezentaciju, primjeri iz prakse i odgovori na pitanja.

 Očekivani ishodi: Polaznici su stekli značajna znanja o regulatornom okviru koji reguliše ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa. Polaznici su razmijenili praktična znanja i iskustva sa kojima se susreću prilikom primjene materijalnih propisa.

 Važno- Način prijavljivanja:

1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 02.10.2023. godine.

Napomene: Prijavom na program stručnog usavršavanja u organizaciji Agencije, svi polaznici su saglasni da Agencija može sačiniti  audio – vizuelni zapis istog, te ga učiniti dostupnim javnosti putem društvenih mreža i drugih platformi u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.

Opšte informacije

Broj posjeta

675

Broj prijava

52

Realizatori programa

1. Željko Škarica

Koordinatori programa

1. Sanela Tojaga


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti