BHS

U Sarajevu realizovan šestodnevni program stručnog usavršavanja „Pisanje prijedloga projekata“

Root Admin

Aktuelni događaji

13. Jul 2023 06:54

Šestodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Pisanje prijedloga projekata“ uspješno je realizovan. Program je pohađalo dvadeset učesnika. Program je bio veoma dinamičan. Realizovan je na način da su učesnici u grupama radili na izradi nacrta prijedloga projekta na odabrane teme

Završena Ljetna škola o europskim integracijama

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jul 2023 12:15

Ljetna škola o evropskim integracijama, pažljivo oblikovan program za jačanje ljudskih kapaciteta u oblasti eurointegracija, omogućila je zajednički rad i učenje 25 državnih službenika regiona direktno uključenih u procese pregovaranja i pristupanja Evropskoj uniji. Zajedničkim učenjem, razmjenom iskustava i učestvovanjem na brojnim predavanjima i radionicama eminentnih eksperata i profesora iz EU i regiona, polaznici su stekli praktična znanja ključna za efikasnije EU integracije u oblasti

Okončan proces implementacije CAF modela za jedinice lokalne samouprave u Gradu Bihaću

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jul 2023 08:25

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru potpisanog sporazuma o saradnji za pilotiranje CAF modela za jedinice lokalne samouprave (JLS) u BiH, između Grada Bihaća i Agencije za državnu službu Federacije BIH, realizovana je CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti u Bihaću

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;