BHS

Održane koučing sesije za tri grupe polaznika VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Jul 2023 12:35

U cilju pružanja podrške u nošenju sa kriznim situacijam, te ostvarivanju ciljeva ličnog i profesionalnog razvoja, 27. i 28. jula 2023. godine održane su online koučing sesije za tri grupe učesnika

Za državne službenike u Federaciji BiH realizovan program Osnovni pravni dokumenti Evropske unije

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Jul 2023 12:13

U okviru projekta sa Ministarstvom ekonomije i klimatskog djelovanja (BMWK) Njemačke pod nazivom: Podrška digitalizaciji EU obuke za javnu upravu na Zapadnom Balkanu, Agencija za državnu službu Federacije BiH je, danas 28.07.2023. godine, uspješno realizovala jednodnevni online program stručnog usavršavanja na temu „Basic legal documents of the EU – Osnovni pravni dokumenti Evropske unije“.

U organizaciji Agencije, realizovan program stručnog usavršavanja „Agilno upravljanje projektima"

Root Admin

Aktuelni događaji

27. Jul 2023 05:49

Četverodnevni program stručnog usavršavanja pod nazivom "Agilno upravljanje projektima", u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu, uspješno je realizovan.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;